Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: https://www.fanfic.pp.ua (далі – Сайт).

Сайт відповідально ставиться до дотримання права кожного відвідувача на конфіденційність персональних даних і вживає всі необхідні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу.

Використовуючи Сайт, користувач (надалі – Користувач) підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності та угоди користувача.

Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

Чинна політика конфіденційності стосується лише Сайту. Сайт https://www.fanfic.pp.ua не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

Обробка персональних даних здійснюється Сайтом лише за згодою суб’єкта персональних даних.

Ми будемо намагатися повідомити вас, якщо відбудуться зміни Угоди, але в будь-якому випадку ви повинні періодично переглядати та ознайомлюватися з останньою версією Угоди, яка розташована на Сайті. Ми можемо, на власний розсуд, змінювати або переглядати умови цієї Угоди у будь-який час, і, продовжуючи користуватися Сайтом, ви погоджуєтеся з такими змінами. Умови цієї Угоди поширюються повною мірою на всіх Користувачів Сайту.

Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності надсилаються на адресу Сайту або шляхом відправки електронного листа на електронну адресу.

 1. У цій політиці конфіденційності та угоді користувача використовуються такі терміни:

Адміністрація сайту інтернет-сайту (надалі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені чи в інтересах Сайту, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Загальнодоступні джерела персональних даних довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач Сайту суб’єкт персональних даних, фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно з умовами Угоди, яка досягла віку, допустимого у відповідності із законодавством для прийняття умов цієї Угоди.

 

Авторський контент — об’єкт авторського права у вигляді тексту або зображень, наданий і опублікований Користувачем на Сайті.

Твір – об’єкт авторського права у вигляді закінченого за своїм змістом тексту, наданий і опублікований Користувачем на Сайті.

Публікація — надання Користувачем будь-яким особам можливості в будь-який час, з будь-якого місця, за допомогою мережі Інтернет доступу до Авторського контенту, розміщеного на Сайті.

Обмеження за віком – вимога до віку Користувачів, згідно з яким особи, які не досягли 18-річного віку, не можуть переглядати деякі сторінки сайту. Сайт не несе відповідальності за невірні дані в зв’язку з віком користувачів.

Автор - Користувач Сайту, який розмістив для публічного доступу Авторський контент.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Обліковий запис Користувача – це відомості про Користувача надані ним під час заповнення полів на Сайті, які дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача в процесі використання ним Сайту. Обліковий запис створюється Користувачем під час реєстрації на Сайті. Для отримання доступу до свого Облікового запису Користувач використовує повідомлені ним при реєстрації адресу електронної пошти та пароль.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Відповідальна особа – визначена власником чи розпорядником персональних даних особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.

Політика конфіденційності

2. Мета збору та обробки персональних даних Користувача

Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, укладених через Сайт: https://www.fanfic.pp.ua для:

- реєстрації та авторизації Користувача на Сайті;

- надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів;

- надання послуг Користувачам і Авторам в рамках функціоналу сайту;

- ідентифікації та зв’язку;

- направлення повідомлень або інших інформаційних матеріалів і запитів;

- проведення статистичних досліджень;

- запобігання шахрайства;

- маркетингових цілей;

- аналіз зручності Користування Сайтом.

- надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту;

Якщо Користувач погодився отримувати інформацію про нові продукти й спеціальні пропозиції, обробляє його дані, щоб надіслати йому свою комерційну (рекламну) інформацію, наприклад, щодо поточних програм лояльності, акцій, спеціальних пропозицій або розпродажі тощо.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

3. Склад персональних даних, які підлягають обробці

 

Сайт обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки. Зазвичай персональні дані включають в себе інформацію, яка дозволяє ідентифікувати вас. Вона включає в себе ім’я, псевдонім (нік), адреса електронної пошти, але також може включати іншу інформацію, таку як ІР-адреса, читацькі уподобання, хобі та інтереси.

Дані, які ви надаєте нам самостійно. Це можуть бути:

 

 • e-mail адреса

 • ім’я (та прізвище) користувача

 • номер телефону

 • вік

 • стать (вказавши займенник)

 • дату народження

 • будь-які інші персональні дані, які ви добровільно надаєте нам

 

Дані, що надходять автоматично при використанні Сайту. Це можуть бути:

 • дані про тип використовуваного браузера

 • статистика відвіданих вами сторінок

 • вашу IP-адресу

 • куки (Cookies)

 

Для роботи Сайту  використовуються файли cookies. Файли cookies – це невеликі файли, які дозволяють пристроям, які застосовується Користувачами для перегляду веб-сторінок (наприклад, комп’ютер, смартфон), зберігати деяку інформацію про його пристрій. Інформація, яка записана в файлах cookies, використовується, наприклад, з рекламною та статистичною метою та для адаптації Сайту до індивідуальних потреб Користувача. Він може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаються незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Однак ви можете повністю заборонити використання файлів cookie або налаштувати показ повідомлень про їх відправку. Зверніть увагу на той факт, що без файлів cookies деякі функції сайту можуть працювати некоректно.

Користувач можете управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з Сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру.

Якщо Користувач не бажає використовувати cookies файли на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити cookies файли на своєму браузері.

Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає політику Сайту з використання cookies файлів.

 

Користувач має право:

 • обмежити або відмовитися від одержання від нас розсилок або повідомлень в майбутньому;

 • виправити або видалити персональні дані з нашого сайту;

 • повідомити про несанкціоноване використання його персональних даних;

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних

Адміністрація Сайту зобов’язана інформувати Користувача про вжиті дії не пізніше, ніж протягом 1-го (одного) календарного місяця з дати отримання кожного з запитів Користувача

 

4. Правові підстави обробки даних

 

Для забезпечення захисту персональних даних Користувачів, ця Політика конфіденційності розроблена Сайтом з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача лише у разі наявності його згоди, наданої під час реєстрації на Сайті та створення Користувачем облікового запису. Під час створення облікового запису, натиснувши позначку «Створити обліковий запис» Користувач погоджується з Політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних.

Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Відсутність згоди на обробку персональних даних не надає можливість зареєструватися на Сайті, користуватися обліковим записом, оформлювати замовлення, послуги, купувати товари на Сайті. Згода Користувача надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

Сайт не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль за її актуальністю. Сайт виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач (Покупець/ Споживач).

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних).

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 

5. Період зберігання персональних даних

 

Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений. У будь-якому випадку, тривалість зберігання персональних даних буде залежати від цілей та мети обробки, які наводяться у цій Політиці конфіденційності, але не більше ніж 10 років з моменту останньої активності Користувача.

Адміністрація Сайту зберігає дані Користувача до моменту видалення облікового запису Користувача на Сайті: https://www.fanfic.pp.ua. Обліковий запис Користувача може видалятися самостійно, за його запитом до адміністрації, а також у разі відкликання згоди Користувача на обробку персональних даних, відмови від обробки персональних даних або вимоги про їх видалення.

У системах Сайту зберігатиметься тільки архівна інформація.

Після того, як Користувач (суб’єкт персональних даних) перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

 

6. Спілкування щодо персональних даних

 

Будь-які повідомлення або запити, пов’язані з персональними даними, можна надсилати адміністрації Сайту зручним для Користувача способом, за допомогою відкритих контактних даних.

 

7. Безпека та захист персональних даних

 

Сайт також поважає конфіденційність персональних даних своїх Користувачів (покупців/споживачів) і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші технології, задля забезпечення захисту персональних даних Користувача.

Дані, отримані на Сайті, передаються через протокол https, що забезпечує безпечну передачу даних.

Угода користувача

 

8. Реєстрація на Сайті

 

Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

Анонімні користувачі можуть користуватися Сайтом, не заходячи і не створюючи свій обліковий запис, але багато функцій не будуть доступні. При реєстрації на Сайті, ви повинні надати нам необхідну інформацію, яка повинна бути достовірною і актуальною. Тільки ви несете відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність наданої при реєстрації інформації.

Вибрані користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу на Сайт. Користувач повинен тримати в безпеці дані (логін і пароль) свого облікового запису. Будь-які дії, вчинені з використанням вашого логіна і паролю, вважаються такими, що здійснили ви, якщо не буде доведено протилежне. У разі несанкціонованого доступу до вашого облікового запису або розповсюдження логіна і паролю користувач зобов’язаний негайно повідомити про це нам.

 

9. Обов’язки користувача

 

Використовуючи цей Сайт, користувач погоджується:

 

 • дотримуватися законодавства України, цієї Угоди та Правил Сайту;

 • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

 • взяти на себе відповідальність за опублікований контент автором якого він є;

 • не розміщувати рекламу, поширювати спам або небажані листи в коментарях, на Форумі чи на електронну пошту інших Користувачів;

 • інформувати нас про несанкціонований доступ до вашого облікового запису або паролю і логіну;

 • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти авторського права (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси третіх осіб;

 • не реєструватися в якості Користувача видаючи себе за іншу особу чи використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача видавати себе за нього;

 • не створювати більше одного облікового запису;

 • не вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

 • не завантажувати\поширювати або іншим чином використовувати шкідливе програмне забезпечення;

 • не здійснювати незаконні збори та обробку персональних даних інших Користувачів;

 • не відтворювати, не дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з даною Угодою;

 • не завантажувати на Сайт матеріал, захищений авторським правом, торгові марки чи іншу приватну інформацію власником яких є інша особа;

 

Також користувачі Сайту приймають такі умови:

 

 • Адміністрація має право в будь-який момент часу відмовити Користувачу у наданні місця для розміщення Творів або Авторського контенту, видаливши їх зі свого серверу;

 • Адміністрація має право здійснювати розсилку повідомлень, у тому числі повідомлень за вказаними електронними адресами Користувачів;

 • маємо право повністю або частково обмежувати функціональність Сайту з технічних, профілактичних чи інших причин на свій власний розсуд;

 • Адміністрація залишає за собою право, але не зобов’язана відслідковувати інформацію або матеріали, які розміщують Користувачі. Ми маємо право, але не зобов’язані видаляти таку інформацію або матеріал, без будь-яких пояснень і повідомлень.

На Сайті можуть бути розміщені посилання на сторонні ресурси/веб-сайти, які не належать або контролюються нами. Ми не маємо ніякого контролю над і не несемо жодної відповідальності за вміст, політику конфіденційності або дії третіх осіб. При використанні Сайту, ви гарантуєте розуміння і прийняття вищезазначених фактів і погоджуєтесь звільнити нас від відповідальності, що виникає при використанні будь-яких сторонніх ресурсів.

 

10. Права інтелектуальної власності

 

Адміністрація не несе відповідальності за зміст творів. Всі права на твори та арти(фан-арти), розміщені на сайті, належать їх авторам. Вся відповідальність за опублікований контент покладається на Автора, що бере на себе всю повноту відповідальності за розміщення матеріалів, розповсюдження яких заборонено Законодавством України.

Публікація робіт у формі фанфіку відбувається на даних умовах: не переслідується комерційна мета, відсутність плагіату, зазначено істинного автора твору-оригіналу, виключено можливість образи реальних (історичних) постатей у сюжетній лінії, дотримуються вимоги публічного правопорядку держави.

Розміщуючи на Сайті Твори або Авторський контент, що належать вам на законних підставах, ви надаєте іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (відповідно до способів вільного використання твору і ст. 21 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» (вільне використання з виправданою інформаційною метою), ст. 23 (вільне відтворення примірників твору для навчання), ст. 25 (вільне відтворення в особистих цілях або сім’ї. З точки зору п. «17» ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» фанфік також є самостійним об’єктом авторського права, що підлягає охороні. Увага: копіювання контенту з метою розміщення на сторонніх ресурсах без відома його автора чи пряма «крадіжка» робіт (фанфіків/оріджиналів чи графічних робіт) є суворим порушенням правил сайту, а також Закону України) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам його автора.

Якщо ви вважаєте, що ваші права інтелектуальної власності порушені іншими Користувачами, то надішліть нам повідомлення про порушення авторських прав. Для цього вам необхідно повідомити нас шляхом направлення скарги через сервіс скарг Сайту (кнопка «Поскаржитись» на сторінці читання будь-якого Авторського контенту).

Будь ласка, детально опишіть передбачувані порушення, в тому числі фактичні і правові підстави для претензій на право інтелектуальної власності.

Автор має право використовувати факт розміщення своїх Твору або Авторського контенту на Сайті для захисту авторських прав.

Цитування об’єктів авторського права, розміщених на Сайті, можливо лише за умови зазначення Сайту як джерела.

 

11. Посилання на наш Сайт

Ви можете посилатися на свій профіль на нашому Сайті та на наш Сайт в цілому, за умови сумлінності і відсутності ризиків для нашої репутації.

 

12. Відмова від гарантій та обмеження відповідальності

 

Ви погоджуєтесь, що використовуєте наш Сайт на свій страх і ризик. Ми не надаємо будь-якого роду гарантій, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими гарантіями, як вираженими, так і неявними гарантіями придатності для продажу, придатності для конкретної мети і не порушення прав. Ми не гарантуємо, що наш Сайт буде завжди доступний, доступ буде надаватися безперервно, без помилок, задовольнить ваші вимоги, або що будь-які дефекти на нашому Сайті будуть виправлені. Ми не гарантуємо точність або повноту наданої інформації, і не несемо відповідальності за будь-які збитки, спричинені в результаті довіри до такої інформації.

Сервіс не гарантує, що Сайт не містить вірусів і аналогічних небажаних включень або руйнівних функцій.

Вашим єдиним і винятковим засобом правового захисту щодо використання вами даного Сайту є відмова від використання Сайту.

Адміністрація не несе відповідальності за контент, створений та/або розміщений Користувачами/Авторами та іншими особами, що самостійно розмістили вказані об’єкти на Сайті без участі Адміністрації, в тому числі літературні твори Авторів та інші повідомлення, а також завдані в результаті такого розміщення збитки.