Айяварі (Айяважі, Айявалі) — релігійна дгармічна течія, що виникла в XIX ст. і поширена в Південній Індії, здебільшого серед тамілів і близькоспоріднених з ними народів. У Індії, як правило, розглядається як секта всередині індуїзму, однак відрізняється від індуїзму спрощеними ритуалами, набагато скромнішим оздобленням храмів, у яких не обов’язкові навіть зображення богів, й іншими уявленнями про силу богів після настання Калі Юґи.

Упс.. такого ще не написали.
Упс.. такого ще не написали.